• Mudrosti | Izreke | Citati 208

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | ,

  Život...

  Život...
 • Mudrosti | Izreke | Citati 207

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Život..., Život...

  Izmislili su milion načina da vreme prođe, a ni jedan jedini da se zaustavi.

  Izmislili su milion načina da vreme prođe, a ni jedan jedini da se zaustavi.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 206

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Izmislili su milion načina da vreme prođe, a ni jedan jedini da se zaustavi., Izmislili su milion načina da vreme prođe, a ni jedan jedini da se zaustavi.

  Sitnice...

  Zrnca peska čine planine, trenuci čine godine, a sitnice ceo život.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 205

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Sitnice..., Zrnca peska čine planine, trenuci čine godine, a sitnice ceo život.

  Dobar i loš čovek...

  Kad dobar čovek pogreši on krivi sebe. Kad loš čovek pogreši on krivi druge.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 204

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Dobar i loš čovek..., Kad dobar čovek pogreši on krivi sebe.
Kad loš čovek pogreši on krivi druge.

  Ne treba se stideti...

  Ne treba se stideti nikakvog posla,pa ni najodvratnijeg, treba se stideti samo besposlenog života.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 203

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Ne treba se stideti..., Ne treba se stideti nikakvog posla,pa ni najodvratnijeg, treba se stideti samo besposlenog života.

  Budite zahvalni na onome što imate...

  Budite zahvalni na onome što imate, jer ćete na kraju imati više. Ako se usredsredite na ono što nemate, nikada nećete imati dovoljno.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 202

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Budite zahvalni na onome što imate..., Budite zahvalni na onome što imate, jer ćete na kraju imati više. Ako se usredsredite na ono što nemate, nikada nećete imati dovoljno.

  Čovek samo srcem...

  Čovek samo srcem dobro vidi.Suština se očima ne da sagledati.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 201

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Čovek samo srcem..., Čovek samo srcem dobro vidi.Suština se očima ne da sagledati.

  Nemoj reći da su stvari prolazne...

  Nemoj reći da su stvari prolazne, jer svaki od naših trenutaka najavljuje večnost.
 • Mudrosti | Izreke | Citati 200

 • Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi | Nemoj reći da su stvari prolazne..., Nemoj reći da su stvari prolazne, jer svaki od naših trenutaka najavljuje večnost.

  Ne postoje...

  Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi.

  • 208 UKUPNO CITATA:
  Strana: 1

  Pozitivne misli | Mudrosti | Izreke | Citati o životu i ljubavi